\|/

PROJEKTIST

Üldine info

Loodusaed

Paljude looduses varem tavaliste liikide arvukus on viimasel ajal nii maal kui ka linnas tugevasti vähenenud. Sageli on liikide arvukuse kahanemises süüdi elupaikade hävimine, mis toimub näiteks kinnisvaraarenduse ja tee-ehituse, samuti üha tiheneva liikluse tõttu.

Oluline koht on selles protsessis ka muutunud aiapidamistavadel. Tarbeaedade hulk on kiiresti vähenenud ja murupindade osakaal suurenenud. Populaarseks on muutunud suuri lagedaid alasid eelistav aiamudel ning tahaplaanile on jäänud märgatavalt elustikusõbralikum traditsiooniline, lilledele ja kõrghaljastusele rõhku panev aiakujundus.

Loodussõbralik aed ei tähenda hooldamata aeda. Aia suurus ei ole samuti olulisim tegur, mis määrab selle kasulikkuse elukeskkonnana. Isegi väikesemõõtmelistest lisanduvatest elupaikadest on paljude inimtegevusega tihedalt seotud liikide säilimise jaoks märgatavalt kasu.

Enamus liikidest vajab siiski ühest aiast suuremat territooriumi, seega on väga oluline ja tunduvalt tulemuslikum paljude aiapidajate koostöö. Linna rohelus koosneb põhiliselt parkidest ja koduaedadest, mis on üldiselt omavahel seotud ja moodustavad roheliste koridoride võrgustiku, mille kaudu toimub taimede ja loomade liikumine ühelt alalt teisele. Nende roheliste koridoride säilitamine on linnas elutsevate liikide säilimise seisukohast hädavajalik.

Seetõttu tuleks linnade elanikele, eriti aga aiaomanikele, anda teavet aedades elavate liikide jaoks sobivate tingimuste kohta. Inimesed saaksid paljude loomade heaolu suurema vaeva ja väljaminekuteta parandada, luues oma aedades loodussõbralikuma keskkonna. See viiks ka looduse inimestele lähemale ja õpetaks neil jagama oma koduaedu teiste seal elavate elusolenditega.